INFORMACIJE ŠTUDENTOM OB PRIČETKU ŠTUDIJSKEGA LETA

Datum objave: 17. 09. 2020 ibr-datum

S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport še pričakujemo temeljne usmeritve za izvedbo študijskega procesa, na osnovi katerih bo rektor UL izdal navodila za zimski semester. Dogovorjeno je, da se bodo študijski programi UL izvajali kot so akreditirani, torej fizično, z upoštevanjem priporočil.

Trenutna priporočila narekujejo nošenje mask, razkuževanje rok, zračenje prostorov in zagotavljanje fizične razdalje med študenti 1,5 m v predavalnicah. Večja gostota študentov na manjši fizični razdalji v predavalnici z uporabo mask ni dovoljena. Ko študentje sedijo v predavalnici na primerni razdalji, lahko snamejo maske. Prav tako lahko učitelj pred katedrom, ob primerni fizični razdalji, sname masko. Ob gibanju po fakulteti, med pavzami, vsi uporabljamo maske. Prav tako je priporočena uporaba mask pri kratkotrajnih stikih pri sodelovanju v pedagoškem procesu, npr. pri delu v parih pri laboratorijskih vajah. Ker za univerzo ne veljajo uredbe MIZŠ, neupoštevanje zahteve za nošenje maske ne more biti sankcionirano s strani inšpekcijskega nadzora. Če se študent na opozorilo, naj si nadene masko, ne odzove, lahko učitelj prekine izvajanje in pozove ostale študente, da skupaj z njim zapustijo prostor.

Ker je izvedba predavanj najbolj pomembna za študente prvega letnika, ki se s študijem elektrotehnike šele spoznavajo, bomo za njih predavanja, avditorne vaje in uvod v študij izvedli hibridno. Študentje bodo razdeljeni v dve ali po potrebi tri skupine in vsaka skupina bo predavanja poslušala en teden v živo na fakulteti, naslednji teden pa doma preko neposrednega prenosa. Študenti iz skupine, ki bo na vrsti za poslušanje v živo, a zaradi premajhnih kapacitet predavalnice P1 vanjo ne bodo mogli vstopiti, bodo preusmerjeni v predavalnico P2, kjer bodo spremljali in sodelovali pri predavanjih preko videokonferenčne povezave. Predavanja za vse višje letnike bodo v celoti izvajana na daljavo. Možno bo individualno delo učitelja z manjšo skupino študentov v nezasedenih predavalnicah.

Eden od poglavitnih ciljev prihajajočega semestra je, da zagotovimo čim več prisotnosti študentov na fakulteti pri laboratorijskih vajah. Kjer zaradi prostorskih omejitev ni mogoče zagotavljati priporočene fizične razdalje v laboratoriju, se vaje izvajajo s kolobarjenjem na dva ali po potrebi na tri dele razdeljeno skupino. Vsaka skupina en teden opravlja vaje v laboratoriju, naslednji teden (ali dva) izvaja aktivnosti doma (priprave, simulacije, oprema na domu, oddaljeni dostop do opreme).

Za izvedbo pedagoškega procesa v predvidenem režimu bomo takoj ob pričetku aktivirali prilagojeni urnik. Urnik omogoča študentom, da posamezne dneve delajo od doma in da so posamezne dneve prisotni na fakulteti. S kolobarjenjem nekajdnevne prisotnosti na fakulteti vsak drugi teden smo se približali priporočenemu modelu za zatrtje virusa v delno delujoči družbi.

Predavanja v posameznih letnikih bodo načeloma razporejena na dva dneva v tednu, vaje pa na preostale tri dni. Osnutek prilagojenega urnika bo predvidoma objavljen 21. 9. 2020, začetni urnik, po katerem bo tekel pedagoški proces v 1. tednu (od 1. 10. 2020 do vključno 9. 10. 2020), bo predvidoma objavljen 28. 9. 2020, dokončni urnik, po katerem se bo izvajal pedagoški proces po 12. 10. 2020, pa bo objavljen predvidoma 9. 10. 2020.

Vstop študentov na Fakulteto bo prost. Trenutno v skladu z navodili sledenja prisotnosti študentov ob vhodu na fakulteto ne bomo izvajali zaradi zagotavljanja varstva osebnih podatkov. V zvezi s tem pričakujemo spremembo navodil s strani UL.

 

Novica povzeta neposredno po:
https://www.fe.uni-lj.si/aktualno/novice/2020091613523731/