Uvod v študij elektrotehnike 2016


Podrobnosti dogodka

  • Datum:

Uvod v študij elektrotehnike - Stromar.si

Datum dogodka:
Datum objave: 20. 09. 2016 ibr-datum

Zavedamo se, da prehod iz srednjih šol na fakulteto ni enostaven, zato Študentski svet in Študentska organizacija Fakultete za elektrotehniko sodelujeta pri pripravi Uvoda v študij elektrotehnike, kjer s pomočjo profesorjev in starejših študentov ponovite srednješolsko matematiko ter se pripravite na začetek študijskega leta.

Bodoči študentje namreč prihajajo z različnih srednjih šol in gimnazij, zato je tudi njihovo predznanje predmetov, na katerih temelji študij elektrotehnike, različno. Cilj Uvoda je te razlike zmanjšati, če ne kar v celoti odpraviti.

Uvod v študij elektrotehnike vodimo izkušeni študentje višjih letnikov – postrežemo vam z znanjem in koristnimi nasveti, pri tem pa nam na pomoč priskočijo tudi nekateri asistenti. Razlaga je enostavna in zanimiva, hkrati pa podkrepljena z računalniškimi simulacijami in realnimi elektrotehniškimi primeri.

Objava na fakultetni spletni strani.
Prijava in več informacij!